Ledenadministratie

Voor informatie over de contributiebetaling en het doorgeven van veranderingen kunt u zich wenden tot:

Hinke Veenema
Touslaggerij 12
8501 ZW Joure
0513-418362
csc_leden@hotmail.com

Langdurige afwezigheid (b.v. blessure of zwangerschap)
In geval van langdurige afwezigheid kan een lid vragen om tijdelijke ontheffing van contributiebetaling. De contributie-inning zal dan worden stopgezet na een wachttijd van 2 volledige kalendermaanden.

Opzegtermijn:
Voor ieder lid geldt een opzegtermijn van 2 maanden.

U kunt uw lidmaatschap opzeggen:
1. Via e-mail aan: csc_leden@hotmail.com
2. Schriftelijk bij de ledenadministratie.

Uw opzegging wordt door mij bevestigd (via e-mail of schriftelijk).
Heeft u na een week geen bevestiging ontvangen? Bel mij dan even!

Het is dus niet mogelijk om mondeling bij de leiding op te zeggen!