Organisatie / contact

Voorzitter
Functie vacant

Secretariaat
Nolanda Schram
Eeltsjebaes 50, 8501 RB Joure
info@csc-joure.nl
06-29521805

Penningmeester
Martijn Weltevreden
penningmeester@csc-joure.nl

Bestuursleden Volleybal
Martijn Weltevreden en Trycia van Brug
volleybal@csc-joure.nl

Bestuursleden Turnen, gymnastiek
en Freerunnen:
Annemieke van der Roest en Trycia van Brug
turnen@csc-joure.nl
freerunnen@csc-joure.nl

Coördinatoren
Freerunning: Fredau Buwalda
freerunnen@csc-joure.nl
Seniorengym: Fokje van der Meulen
fvdmtolsma@home.nl

Leiding / Trainers
* Jeroen van Ewijck – turnen, gymnastiek
* Iris Smink – turnen, gymnastiek
* Frank Nederhoed – turnen
* Wieke IJbema – assistent turnen
* Anneke de Jong – assistent turnen
* Hieke Veenema – assistent kleutergym
* Remco Tietema – freerunning
* Fredau Buwalda – freerunning
* Anneke Holwerda – beter bewegen voor ouderen
* Annelies Hoekstra – seniorengym
* Sjoerdtje de Groes – GALM
* Martijn Weltevreden – volleybal
* Lykle Stegenga – volleybal

Actiecommissie
Klaasje de Lange
Antsje de Jong
Eveline van Dellen
Ingrid de Haan
actiecommissie@csc-joure.nl

Kledingcommissie
Annemieke de Vries en Jannie Floris
kleding@csc-joure.nl

Sponsoring
Jannet Jouwsma
sponsoring@csc-joure.nl

Vertrouwenspersonen
Enne Bouma
Fokkelien Brattinga

Ledenadministratie
Hinke Veenema
Touslaggerij 12
8501 ZW Joure
0513-418362
ledenadministratie@csc-joure.nl

Clubblad & Facebook
Redactie & opmaak: Fredau Buwalda
Distributie: Greetje Brink
clubblad@csc-joure.nl
www.facebook.com/CSCjoure 

Website
Content beheer: Fredau Buwalda
Technisch beheer: Schelte Brandsma
webmaster@csc-joure.nl
www.csc-joure.nl