GALM

Het Groninger Actief Leven Model (GALM) is door de Werkgroep Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen i.s.m. de ALO in Groningen en de Stichting Meer Bewegen voor Ouderen in 1995 ontwikkeld.

Tegenwoordig spreken we niet meer over ouderen maar over senioren. Vanaf ongeveer 55 jaar kan men hieraan deelnemen. In het begin dacht men dat, wanneer men de leeftijd van 70 jaar had bereikt, de deelnemers gingen overstappen naar het MBVO, Meer Bewegen Voor Ouderen. Maar de ervaring leert dat dit niet het geval is. Mede omdat het niveau aan gepast wordt aan het niveau van de groep.

GALM is een bewegingsactiviteit voor senioren waar het spel/sport centraal staan en het spelplezier een rode draad is door de les. Je komt in aanraking met allerlei verschillende sport- en spelsoorten. Ook het sociale element, zoals het koffie drinken na afloop, is een belangrijke onderdeel.

WANNEER?
De bewegingslessen vinden plaats in sporthal de Stuit op de woensdagen van 08.45 – 09.45 uur.

WAT GAAN WE DOEN?
Een les bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Warming-up/inleiding.
  • Leerfase van de desbetreffende sport/spel.
  • Speelse vorm van desbetreffende sport/spel aangepast aan het niveau van de groep.
  • Bij een intensieve spel/sport vindt er een afsluiting plaats.

BELANGSTELLING?
Heeft u ook belangstelling om actief te bewegen, kom dag woensdagochtend naar de sporthal voor een kennismakingsles. Zaalsportschoenen zijn verplicht.

De lessen worden gegeven door Sjoerdtje de Groes