Formulier voor leden

Download het formulier hier als pdf

 

Via dit formulier wil C.S.C. Joure de contactgegevens van hun leden updaten. Deze gegevens zullen alleen door C.S.C. Joure gebruikt worden.

Meteen vragen wij u ook toestemming om beeldmateriaal te mogen gebruiken voor onze website, clubblad en/of Facebook pagina.

 

Naam: ………………………………………………………………………………………

Lestijd: …………………………………….…..(dag)….………………………..……..(tijdstip)

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer(s): ………………………………………………………………………………………

In geval van calamiteit: ………………………………………………………………………………………

 

O  Geeft hierbij GEEN toestemming om beeldmateriaal die tijdens de lessen en/of wedstrijden genomen worden te publiceren.

 

Om onze sportvereniging goed te laten functioneren komt nogal wat bij kijken. Niet alleen de zaal, materiaal, leden en trainers zijn nodig, maar ook bestuursleden, commissieleden en allerlei andere vrijwilligers. Het aantal mensen dat bij de vereniging helpt, is de afgelopen jaren stukje bij beetje afgenomen. Het idee is dat vele handen licht werk maken. Als iedereen zich opgeeft om iets te doen, kan het zijn dat u maar 1x per jaar wordt ingezet of misschien zelfs 1x per 2 jaar. Dat is niet vaak en daar valt zeker bij iedereen tijd voor te maken. Daarom willen we u vragen om minimaal 1 vrijwillige optie aan te vinken, waarbij wij een beroep op u kunnen doen, indien nodig:

o Bestuurslid

o Juryleden voor turnen (volgen KNGU cursus)

o Scheidsrechters volleybal

o Commissie leden bv. actie commissie, kleding commissie

o Oproepbare vrijwilligers (wedstrijden, acties e.d.)

Het zou jammer zijn dat sommige evenementen niet door zouden kunnen gaan, omdat er niet genoeg vrijwilligers zijn.

 

Handtekening ouder/verzorger: …………………………………………………………………..

Formulier graag inleveren bij de trainer of via de mail naar: ledenadministratie@csc-joure.nl