Algemene Leden Vergadering

Alle leden van CSC Joure zijn van harte uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering.

Datum             woensdag 23 november 2016
Plaats             De Stuit, kantine boven (E.A. Borgerstraat 25, Joure)
Tijd                20:00 uur


AGENDAledenvergadering

 1. Opening

 2. Mededelingen bestuur

  – Situatie Jeroen

 3. Notulen van Ledenvergadering 2014/2015

 4. Diverse jaarverslagen:

  –  Jaarverslag volleybal
  –  Jaarverslag gym/turnen/freerunning
  –  Jaarverslag actiecommissie
  –  Jaarverslag kleding/pr/sponsoring
  –  Jaarverslag ledenadministratie

  PAUZE

 5. Bestuur mutaties

  Aftredend
  – Regina Hellinga (bestuurslid turnen/gym/free runnen)
  – Greetje Brink (bestuurslid volleybal)

  Nieuw
  – Hinke Veenema (ledenadministratie)
  – Trycia Haijes (bestuurslid turnen/gym/free runnen)
  – Foekje de Boer (secretariaat)

 6. Financieel verslag penningmeester en verslag kascommissie

 7. Schoonmaak hal, afspraak maken over sanctie bij niet verschijnen.

 8. Rondvraag

 9. Sluiting