Contributie

Contributie per 1 januari 2018:

 

Categorie Lestijd Contributie per maand
Gymnastiek 1 uur € 15,00
Gymnastiek 1,5 uur € 19,00
Gymnastiek/turnen (B-selectie) 2 uren € 23,00
Gymnastiek/turnen (B-selectie) 3 uren € 31,00
Voorbereidend turnen 5 uren € 47,00
A-selectie turnen 6 uren € 55,00
A-selectie turnen 8 uren € 71,00
Freerunning 1 uur € 15,00
Seniorensporten 1 uur € 15,00
Volleybal 1 uur € 15,50

 

NB. De contributie is berekend over twaalf maanden, dus het betreffende bedrag wordt elke maand – 12x per jaar – rond de 10e door middel van automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden.


Wedstrijddeelnemers
Voor turners en turnsters die deelnemen aan wedstrijden worden de wedstrijdkosten doorberekend. Voor alle wedstrijdvolleyballers zijn er bijkomende kosten voor wedstrijden, zaalhuur en tenues. Deze zijn afhankelijk van de grootte van het team en worden in twee delen (december en februari) geïncasseerd.


Bondscontributie
Als vereniging zijn wij aangesloten bij 2 landelijke sportbonden: de KNGU (gym, turnen, freerunning) en de NEVOBO (volleybal). Dit lidmaatschap is van groot belang. Niet alleen waar het de organisatie van de wedstrijden en competities betreft, maar ook op het gebied van cursussen, opleiding, productontwikkeling en verenigingsondersteuning. De contributie die wij aan deze bonden betalen, wordt doorberekend aan de leden.

De KNGU bijdrage voor 2018 is iets hoger dan het voorgaande jaar en is vastgesteld op de bondsraadvergadering van de KNGU. De peildatum van het lidmaatschap is op de 1e van elk kwartaal, plus de nieuwe leden van het voorgaande kwartaal. Dit wordt vooraf door de KNGU geïncasseerd en dus ook vooraf doorberekend aan onze leden. De incasso van deze bedrag zal rond de 10e van de maanden januari, april, juli en oktober plaatsvinden.

 

KNGU bijdrage per 01-01-2018 Contributie per jaar
Leden t/m 15 jaar € 21,40 (€ 5,35 per kwartaal)
Leden 16 jaar en ouder € 26,20 (€ 6,55 per kwartaal)

 

NEVOBO bijdrage  Contributie per jaar
Alle volleyballeden € 12,50 (wordt in december geïncasseerd)