Kleutergymnastiek

Waarom kleutergymnastiek?
DSC_0333Bewegen is in principe goed voor iedereen, maar zeker voor kinderen die aan het begin staan van een periode van groei. Groei in meerdere opzichten, immers, een kind groeit niet alleen in ervaringen maar zeker ook lichamelijk. Gymlessen leggen op een natuurlijke, spontane maar vooral speelse manier de basis voor een gezonde lichamelijke ontwikkeling. Met veel plezier stellen we vast dat het sportief bezig zijn ook een belangrijke bijdrage levert aan een gezonde mentale ontwikkeling van het kind. Kinderen verschillen ongetwijfeld in aanleg voor motorische vaardigheden maar het staat vast dat iedereen in staat is deze vaardigheden verder te ontwikkelen.

DSC_0346


Een kind wil altijd bezig zijn; altijd bewegen. Zeker in de gymzaal kunnen de kinderen onder onze begeleiding zelf hun bewegingsdrang ontwikkelen en zich uitleven. Kinderen zijn creatief bezig, zelfstandig veranderend door soms aan ons te laten zien wat ze zelf bedacht hebben. Een kind laat in de manier van bewegen, een stuk van de belevingswereld naar buiten komen: bij plezier springt het en klapt het in de handen, bij verdriet laat het het hoofd hangen. Vaak zien we bij jonge kinderen bewegingen zonder bewust doel, bijvoorbeeld: springen, stampen, schreeuwen, dansen, enzovoorts.

DSC_0409


Gymlessen ondersteunen de ontwikkeling van motoriek door gerichte oefeningen af te wisselen met spontaan bewegingsspel. Bij onze voorbereiding en organisatie van kleutergymlessen, is het doel vooral het kind voldoende ruimte en gelegenheid te geven voor een vrije ontwikkeling in het gezelschap van een groot aantal mede sporters.

U bent van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking met onze kleutergymlessen in Sporthal De Stuit, op vrijdagmiddag.