Contributie

De contributie is opgebouwd uit het basistarief van € 6,00 en een uurtarief van € 8,00.

Uitzondering daarop:
*  Gym recreatief 18+: basistarief van € 6,00 en uurtarief van € 9,00

Categorie Lestijd Contributie per maand
Jeugdlid gymnastiek t/m 17 jaar 1 uur € 14,00
Jeugdlid gymnastiek t/m 17 jaar 1,5 uur € 18,00
Jeugdlid gymnastiek t/m 17 jaar 2 uren € 22,00
Voorbereidend turnen 4 uren € 38,00
Keurgroep turnen 6 uren € 54,00
Keurgroep turnen 8 uren € 70,00
Gym recreatief 18+ jaar* 1 uur € 15,00
Gym recreatief 18+ jaar* 2 uur € 24,00

 

KNGU bijdrage Contributie per jaar
Leden t/m 15 jaar € 20,80 (€ 5,20 per kwartaal)
Leden 16 jaar en ouder € 25,40 (€ 6,35 per kwartaal)

 

Wat is de KNGU bijdrage?
Zoals bekend zijn wij als vereniging aangesloten bij twee landelijke sportbonden: de KNGU en de NeVoBo. Dit lidmaatschap is voor ons van groot belang. Niet alleen waar het de organisatie van de wedstrijden en competities betreft, maar ook op het gebied van cursussen, opleidingen, productontwikkeling en verenigingsondersteuning. De contributie die wij aan deze bonden betalen, wordt doorberekend aan de leden.

De peildatum van het lidmaatschap is op de 1e van elk kwartaal, plus de nieuwe leden van het voorgaande kwartaal. Dit wordt vooraf door de KNGU geïncasseerd en dus ook vooraf doorberekend aan de leden. De incasso zal rond de 10de van de maanden januari, april, juli en oktober plaatsvinden.